زمان ثبت : چهارشنبه 15 مهر‌ماه سال 1388 در ساعت 10:10 ق.ظ
نویسنده : جیرجیرک
عنوان : دختر ایرانیم من

این منم دختر ایرانی  از نژاد آریایی که به  حبس ابد محکوم گشته " جرمم جنسیتم نیست جرمم ایرانی بودنم نیست جرمم قانونو فرهنگ ملت من و مجازاتش به قیمت یک عمر فیلتر شدنه.

این روزا به یه جور بن بست روانی رسیدم دلم یه خونه مستقل خالی از تمام بایدو نباید ها می خواد دلم می خواد تمام مسیر شهرو پیاده برمو کسی نگه آی خانوم کجا کجا !!  دلم می خواد موهای لختو مشکی بلندمو به دست باد بسپرمو نژاد آریایی بودنمو به رخ دنیا بکشم دلم رنگای شادو دامنای چین دار کوتاه می خواد دلم می خواد روی ابرا برقصمو طنازی کنم می خوام که حرف بزنم بدون این که سانسور بشم  می خوام وجود داشته باشم و به حق انسان بودنم نفس بکشم .آره این حق من که خودم باشم رها باشم، پرواز کنمو دستامو دور خورشید حلقه کنمو به زمین  زندگیو عشق هدیه کنم.

 من می خوام خودم باشم همین !!!!