زمان ثبت : چهارشنبه 17 آذر‌ماه سال 1389 در ساعت 01:40 ب.ظ
نویسنده : جیرجیرک
عنوان : الکیییی!!!

شخص سوم:  لیلی تو از چی چندشت می شه؟  

 لیلی ( در حالی که قیافشو ترش کرده ):  از اینکه یکی جلو من هویج پوس بگیره  

لیلی ( در حالی که دهنشو کج می کنه و یکی از چشاشو بسته):  یا صدای دو تا گردو توی دست که به هم بخورن 

لیلی ( در حالی که تیک می ده و موهای تنش سیخ شده):  کرک روی کاغذ 

لیلی ( در حالی که چشماش کج شده و دندوناشو محکم روی هم می قریچونه) :  یا صدای نخ وقتی که داری یکیو اصلاح می کنی 

بازم لیلی ( در حالی که روی زمین ولو شده و سیاهی چشمش کلا سفید شده و دستاشو گرفته دو طرف سرشو کف از دهنش میاد بیرون):  صدای کوتاه کردن مو  وقتی قیچی بهش می خوره

 لیلی ( در حالی که نفس های آخر رو می کشه با صدای خیلی مبهم ):  جیرجیرک تو از چی بدت میاد؟

جیرجیرک:  یکی با ناخون بکشه روی دیوار 

لیلی ( در حالی که هیچ حالتی به چهره نداره رو به شخص سوم):  چه الکیییییییییییییییییییییییی